Bezig met laden...

Disclaimer

Disclaimer voor marskramernibbeling.nl

Handelsonderneming Nibbeling V.O.F. (Kamer van Koophandel: 16081640), hierna te noemen Marskramer Nibbeling, verleent u hierbij toegang tot marskramernibbeling.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Marskramer Nibbeling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op marskramernibbeling.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Marskamer Nibbeling.

Beperkte aansprakelijkheid

Marskramer Nibbeling spant zich in om de inhoud van marskramernibbeling.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op marskramernibbeling.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marskramer Nibbeling.
In het bijzonder zijn alle prijzen op marskramernibbeling.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op marskramernibbeling.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marskramer Nibbeling nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marskramer Nibbeling en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marskramer Nibbeling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Marskramer Nibbeling Nuenen

Parkhof 14 - 18
5671 EX Nuenen
T (040) 290 64 63

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.00 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 17.00 uur

© 2021 Marskramer Nibbeling - alle rechten voorbehouden